Avalikud vastused

Sitemap
 
1. Kas ja kui palju töökohti loob Sillamäele jäätmehoidla saneerimisprojekt?

Jäätmehoidla saneerimisprojekt pakub ligi seitsmeaastase perioodi vältel (2000-2006) tööd Eesti ja Ida-Virumaa ehitusettevõtetele ja nende alltöövõtjatele - transpordifirmadele, jne. Uute töökohtade arvu on raske ennustada, aga Eesti kõrgeima tööpuudusega Ida-Virumaal tõotab see rohkem kui 300 miljonit krooni maksev projekt ettevõtlust elavdada igal juhul.

2. Kas seal kasvavate seente ja marjade söömine on tervisele ohutu?

Jäätmehoidlale on kavandatud muru või madal (põõsad) haljastus. Ehkki on välistatud, et taimede juured ja seeneniidistik võiksid ulatuda jäätmekihini, on siiski vältimatu radooni laguproduktide (plii-206, plii-208) mõningane ladestumine pinnases.
 
3. Milline on garantii, et reostus ei satu põhjavette jäätmehoidla põhja kaudu?
 
Jäätmehoidla põhi vett ei pea ja reoainete imbumine merre ei ole tõkestatud.
Hoidla all asuvaid põhjaveekihte aga eraldab Sillamäe jäätmehoidlast üle 50 meetrine Kambriumi savi kiht; seega võib põhjavett lugeda hästi kaitstuks, kuna ta asub veelgi sügavamal. Pärast jäätmehoidla pealt katmist ja isoleerimist maa poolt pealvalguva vee eest muutub ka filtratsioon merre minimaalseks.
 
4. Kuidas on plaanis selgeks teha, et ette võetud abinõud olid vajalikud ja keskkonnaseisund paraneb?
 
Jäätmehoidla pikaajaline keskkonnaseire käivitati juba ehitustööde ajal, 2002. aastal ning selle käigus jälgitakse nii muudatusi looduskeskkonnas kui ka konkreetsete abinõude efektiivsust nagu diafragmaseina veepidavus ja tammi stabiilsus. Projekti lõpuks 2007.a. valmistatakse ette kava saneerimisprojekti järgseks seireks; selleks ajaks on paigal ka jäätmehoidla katte veepidavuse hindamist võimaldavad lüsimeetrid.

 


  Küsimused
  Avalikud vastused
  Saada küsimus
 
  by HansaNet
Home Avaleht Ecosil